Iluvõimlemine

Iluvõimlemises on kombineeritud nii balleti elemendid, võimlemine, tants kui ka võimlemisvahendite oskuslik käsitsemine. Kohtunikud hindavad järgmisi komponente: hüpped, tasakaalud, pöörded, painduvus, vahendite käsitlus, kava teostus ja artistlikkus. Kasutatakse järgmisi võimlemisvahendeid: hüpits, rõngas, pall, lint ja kurikad. Vabakava sooritatakse ilma vahendita. Individuaalvõistlustel kasutatakse viit erinevat võimlemisvahendit.  Iluvõimlemise rühmad võistlevad kahe vahendiga kavaga. Ühes kavas kasutatakse viit sarnast vahendit (nt. 5 linti) ja teises kavas 3+2 vahendit (nt.2 palli ja 3 rõngast). Iluvõimlemine kuulub olüpiaalade hulka. Ala sai alguse Saksamaalt 1920. aastal- algul vabavõimlemisena, kuid järk-järgult võeti kasutusele ka võimlemisvahendid, milleks olid pall, kurikad, hüpits ja tamburiin.

Rühmvõimlemine

Rühmvõimlemine on spordiala, mis põhineb harmoonilisele, rütmilisele, ökonoomsele liikumistehnikale. See on stiliseeritud, väljenduslik ja loomulik tervet keha haarav liikumine. Rahvusvahelises võistlusprogrammis on ainult vabaharjutus, kus muusika ja liikumine moodustavad ühtse kunstilise terviku – võistluskavad on kui väikesed „jutustused“. Rühmvõimlemise võistkond koosneb 6-10 võimlejast. Võistluskava pikkus 2.15 -2.45 minutit. Rühmvõimlemine on olnud rahvusvaheliselt tuntud alates 1996. aastast, mil Soomes toimus esimene Rühmvõimlemise Rahvusvaheline Turniir. (Allikas: Eesti Võimlemisliit)

Tantsuline võimlemine

Nagu nimigi ütleb, ühendab tantsuline võimlemine kaks esteetiliselt kaunist ala. Võrreldes vōistlusvõimlemisega on tantsuline suund oluliselt vabam ja mitmekülgsem, sest reeglite puudumine võimaldab koreograafiate loomisel ja tundide ülesehitusel kasutada laiemalt loovust, varieerida stiile ja kombineerida põnevaid vahendeid. Elementide sooritamisest olulisemaks saab loo jutustamine. Tähtsal kohal on lihtsalt rõõm liikumisest! Kuid ka tantsulise võimlemise puhul olulised treenitus, tugeva (tantsu)tehnilise baasi loomine ja vahendiõpetus. Hooaja jooksul valmib üks või mitu esinemiskava, mille väljundiks on erinevad festivalid/võistlused nii Eestis kui ka väljaspool ning samuti klubi korraldatud üritused.

Harrastusvõimlemine

Harrastusvõimlemisega võib tegeleda iga neiu ning see on kõigile jõukohane olenemata eelnevast ettevalmistusest. Arendame painduvust, rühti, koordinatsiooni, rütmitunnet ja liikuvust ning kasutame erinevaid võimlemisvahendeid.  Valmistame ette esinemiskavu mitu korda aastas toimuvateks võimlemisfestivalideks ning klubi üritusteks (jõulu- ja kevadpidu ning muud projektid). Harrastusvõimlemine annab igale neiule juurde graatsilisust, väljendusoskust, enesekindlust ja mis peamine – rõõmu liikumisest.

Mudilaste võimlemine

Mudilaste võimlemistreeningud on vastavalt eale mängulised ja üldarendavad. Treeningutel kasutatakse erinevaid võimlemisvahendeid, õpitakse lihtsaid akrobaatilisi harjutusi ning arendatakse koordinatsiooni ja rühti.  Lõbusad ja aktiivsed treeningud muusika saatel tekitavad lastele alati hea tuju ja liikumisrõõmu. Lapsed saavad vähemalt kaks korda aastas esineda, klubi jõulu- ja kevadpeol, lisaks esinemised suurprojektides. Mudilaste võimlemine on sobilik igale väikesele tüdrukule.

 

 

 

Unknown-6
Unknown-4
IMG_1156
45239844_2286931921543217_6105633647233073152_n