Mittetulundusühing Võimlemisklubi Janika Tallinn on registreeritud ja tegutseb vastavalt Eestis kehtivatele seadustele. Klubi tegevust reguleerivad klubi põhikiri, võimlemiskooli põhikiri, sisekorra eeskirjad ja muud dokumendid.

Kõik klubiga liitujad peavad end registreerima VEMI keskkonnas. VEMI on infosüsteem huvi- ja spordikoolidele. VEMI-s sõlmib lapsevanem klubiga õppelepingu, teil on võimalus uuendada enda ja laste andmeid jms. Registreerimisel küsitavad andmed on vajalikud erinevate statistiliste andmete edastamiseks. Näiteks lapse emakeelt soovib teada EHIS ja isikukoodid on vajalikud tulumaksutagastuse saamiseks.

Klubiga liitumiseks palume lapsevanemal:

  1. täita liitumisavaldus ja tuua see allkirjastatuna treenerile: Tallinna liitumisavaldus
  2. registreerida end VEMI-s ja sõlmida seal õppeleping : www.vemi.ee

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust!