Mittetulundusühing Võimlemisklubi Janika on registreeritud ja tegutseb vastavalt Eestis kehtivatele seadustele. Klubi tegevust reguleerivad klubi põhikiri, võimlemiskooli põhikiri, sisekorra eeskirjad ja muud dokumendid.

Klubiga liitumiseks palume lapsevanemal:

  1. täita liitumisavaldus ja tuua see allkirjastatuna treenerile: Võru liitumisavaldus
  2. registreerida end VEMI-s ja sõlmida seal õppeleping : www.vemi.ee

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust!