Laste ja noorte heaolu tagamine spordis: võimalused küsida abi ning ennetada väärkohtlemist

Lapsi ja noori tuleb kaitsta kõikvõimaliku halva kohtlemise eest, toetada nende heaolu ja turvatunnet ka spordivaldkonnas. Jagame Justiitsministeeriumi poolt väljastatud materjale antud teema kohta.

Kui sulle meeldis siis jaga!