Koduõppest VK Janika Tartu klubis

Head vanemad

Seoses vabariigis valitseva eriolukorraga oleme suundunud koduõppele – võimlejate mitmekülgsele arengule suunatud tegevused jätkuvad distantsilt ning meie treenerid pingutavad igati, et pakkuda kehalist võimekust säilitavaid kui ka teadmisi/oskusi arendavaid õppe- ja treeningtegevusi.

Vanusegruppe ja seniseid treeningu eesmärke arvestades on iga rühma ülesanded veidi erinevad ning valitud vastava grupi treeneri parima äranägemise järgi. Kindel on, et tegevuseta lapsed ei jää ning toimuma saab paljugi uut ja põnevat!

Tegevused leiavad aset treeningpäevadel ning täpsema info saadab rühma treener lapsevanemate e-mailile või sotsiaalmeedia suhtlusgruppides. Kui mingil põhjusel pole info teieni jõudnud, siis palun võtke oma treeneriga ühendust.

Informeerime ka sellest, et märtsi kuutasude arved tulevad tavapärased. Samalaadselt formaalharidusega, saab ka huviharidus ja noortesport toimida distantsõppe kaudu.

Kuniks spordisaali ei pääse hoiame end vormis, sest olukorra paranedes jätkame tavapärases rütmis.

Küsimuste korral palume kirjutada tartu@vkjanika.ee.

Seniks, hoidke end ja püsige terved!

Kui sulle meeldis siis jaga!